Kampflybase Ørland – Bakkedrivstoffanlegg

Bakkedrivstoffanlegg

For Forsvarsbygg har vi kontrakten for etablering av nytt anlegg for bakkedrivstoff
Vi skal utføre prosjektering, grunn - og betongarbeider, etablering av drivstoffanlegg samt elkraft.

Kontraktstype: Totalentreprise
Byggetid: 8 mnd.

Type arbeid:

Anlegg / Industri

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktsum:

18 MNOK

Byggeperiode

Aug 23 - Mars 24

Prosjektstatus

01.08.2023
%
01.03.2024