Grefstad Renseanlegg

Entreprise E1 Maskin, Bygg og VVS

Vi har kontrakten med oppgradering av Grefstad avløpsrenseanlegg. Diverse maskinteknisk utstyr skal skiftes/oppgraderes og eksisterende renseanlegg skal ombygges og utvides. Anlegget skal forberedes for fosforfjerning, slik at anlegget, som i dag er et aktivslamanlegg, kan bli et simultanfellingsanlegg.

Type arbeid:

Industri

Byggherre:

Orkdal kommune

Kontraktsum:

10 MNOK

Byggeperiode

Sept 23 - Mai 24

Prosjektstatus

01.09.2023
%
01.05.2024