Evenes flystasjon

Bygg for hundetjenesten

Evenes flystasjon i Nordland skal utvikles til å bli en fremskutt base (QRA) for nye kampfly, F-35, og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A. Hovedbasen for kampfly bygges opp på Ørland flystasjon i Trøndelag. Rædergård Entreprenør er tildelt kontrakten med bygging av nye fasiliteter for hundetjenesten på Evenes flystasjon.

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av nytt bygg for hundetjenesten på Evenes flystasjon. Nybygget skal ivareta hundetroppens EBA-behov på flystasjonen og skal inneholde
oppstalling av 20 militære tjenestehunder.

Rædergård Entreprenør hadde i 2020-2021 kontrakten med nytt bygg for hundetjenesten på hovedkampflybasen på Ørland.

Type arbeid:

Yrkesbygg

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktsum:

30 MNOK

Byggeperiode

Mai - 2023 - Juni 2024

Prosjektstatus

01.05.2023
%
03.06.2024