Åpenhetsloven

Vårt selskap omfattes av Åpenhetsloven.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Åpenhetsloven gir allmennheten rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til apenhetsloven@radergard.no

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.