Kampflybase Ørland – Civil arbeider Anlegg og Installasjoner

Kampflybase Ørland

For Forsvarsbygg har vi Civil-kontrakten for Anlegg og Installasjoner.
Vi har utført prosjektering, grunn - og betongarbeider, samt elkraft.

Kontraktstype: Totalentreprise
Byggetid: 12 mnd.
Totalareal: Gradert

Type arbeid:

Anlegg

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktsum:

12 MNOK

Byggeperiode

Jan 2021 - Feb 2023

Prosjektstatus

04.01.2021
%
14.02.2023