Om oss

Vår historie

Trond Rædergård stiftet i 1987 enkeltmannsforetak og la med det grunnlaget for det som senere skulle bli Rædergård Entreprenør. En sterk drivkraft, arbeidslyst og trangen til å utøve godt entreprenørarbeid ga raskt resultater, og Rædergård Entreprenør ble dannet til aksjeselskap i 1998. I dag er vi rundt 75 ansatte med hovedkontor og elementproduksjon på Brekstad i Ørland kommune.

Vi er først og fremst totalentreprenør av bygg og anleggstjenester. Vår kjernevirksomhet er oppføring av bolig- og næringsbygg på
Fosen og i Midt-Norge. På boligsiden prioriterer vi leilighetsbygg og kombinerte bolig- og næringsbygg. På næringssiden påtar vi oss alle typer næringsbygg og anleggskonstruksjoner både for offentlige og private aktører.

Drivkraften og entreprenørånden har vi hatt med oss siden starten, og med en strategi om å alltid ligge i ytterkant av den kunnskap vi allerede behersker og ta nye skritt videre kombinert med en bred og solid kompetanse hos våre ansatte har vi lagt grunnlaget for økt vekst og lønnsom drift også i årene som kommer.

Rædergård Entreprenør ønsker å være et naturlig førstevalg til oppføring av både bolig- og næringsbygg på Fosen. I samarbeid med våre kunder jobber vi løpende med utvikling, forbedring og rasjonalisering slik at vi også i fremtiden kan være konkurransedyktig på utførelse, punktlighet, oppfølging og pris.

Kvalitetsystem

 

Rædergård Entreprenør har systemer etter standardene ISO 9001 (Kvalitet), 14001 (Miljø) og 45001 (Arbeidsmiljø).

Dette betyr at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, at vi er med på å redusere belastningen på miljøet, at vi jobber aktivt med å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere jobbrelatert sykdom og skade.

Vår visjon er at Rædergård Entreprenør AS skal være et naturlig førstevalg til byggeprosjekt innen bygg og anleggsprosjekter, og målet er at alle medarbeidere og kunder skal føle seg trygge og ivaretatt på at vi daglig vurderer risiko i alle ledd og at vi handler ut over dagens krav.

 

Great Place To Work

Vi er stolte over at Rædergård Entreprenør AS er en Great Place to Work-sertifisert bedrift. Great Place To Work er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. De som jobber hos oss, er vår viktigste ressurs og sammen skal vi være best på det vi gjør.

Som i mange andre bransjer er vi innen bygg og anleggssektoren opptatt av HMS og det at hele 98% av våre medarbeidere mener Rædergård Entreprenør er et fysisk sikkert sted å arbeide, viser at fokus på dette området har vært riktig. Hos oss føler man fysisk trygghet, og alle er stolte over våre bidrag til samfunnet. Vi jobber kontinuerlig og målrettet mot et godt arbeidsmiljø, økt fellesskap og ikke minst med å skape en tillitsbasert kultur.