Om oss

Vår historie

Rædergård Entreprenør ble stiftet i 1987 og ble omdannet til aksjeselskap i 1998. I dag er vi rundt 74 ansatte med hovedkontor og elementproduksjon på Brekstad, Ørland kommune. Vi er først
og fremst totalentreprenør av bygg og anleggstjenester. Vår kjernevirksomhet er oppføring av bolig- og næringsbygg på
Fosen og i Midt-Norge. På boligsiden prioriterer vi leilighetsbygg, rekkehus og kombinerte bolig- og næringsbygg. På næringssiden påtar vi oss alle typer næringsbygg både for offentlige og
private aktører.

Vi har et godt samarbeid med egne og eksterne arkitekter og et bredt nettverk av leverandører av varer og tjenester.

Rædergård Entreprenør ønsker å være et naturlig førstevalg til oppføring av både bolig- og næringsbygg på Fosen. I samarbeid med våre kunder jobber vi løpende med forbedring og rasjonalisering slik at vi også i fremtiden kan være konkurransedyktig på utførelse, punktlighet, oppfølging og pris.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er et ledelses- og styringssystem som skal redusere variasjon og sikre den beste kvalitet og systematikk i bedriften. ISO er basert på to konsept: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Rædergård Entreprenør er ISO-sertifisert i standardene 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (arbeidsmiljø).

Dette betyr at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, at vi er med på å redusere belastningen på miljøet, at vi jobber aktivt med å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere jobbrelatert sykdom og skade.

Vår visjon er at Rædergård Entreprenør AS skal være et naturlig førstevalg til byggeprosjekt innen bygg og anleggsprosjekter, og målet er at alle medarbeidere og kunder skal føle seg trygge og ivaretatt på at vi daglig vurderer risiko i alle ledd og at vi handler ut over dagens krav.

ISO-sertifiseringen er en dokumentert bekreftelse på at vi holder en standard og kvalitet vi er stolte av!

Great Place To Work

Vi er stolte over at Rædergård Entreprenør AS er en Great Place to Work-sertifisert bedrift. Great Place To Work er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. De som jobber hos oss, er vår viktigste ressurs og sammen skal vi være best på det vi gjør.

Som i mange andre bransjer er vi innen bygg og anleggssektoren opptatt av HMS og det at hele 98% av våre medarbeidere mener Rædergård Entreprenør er et fysisk sikkert sted å arbeide, viser at fokus på dette området har vært riktig. Hos oss føler man fysisk trygghet, og alle er stolte over våre bidrag til samfunnet. Vi jobber kontinuerlig og målrettet mot et godt arbeidsmiljø, økt fellesskap og ikke minst med å skape en tillitsbasert kultur.