Veidekke Infrastruktur – Betongkulvert

Betongkulvert fra bufferlager

For Veidekke bygger vi tunnel for fremføring av knuste masser i produksjonslinjen på Ottersbo Massesenter.
Tunnelen er totalt på ca. 80 meter og strekker seg fra kote +7.000 moh og opp til kote + 21,500 moh

Ottersbo Massesenter har siden starten av 2015 hatt en enorm utvikling og er blitt et av Veidekkes fremste anlegg innen produksjon av pukk.
Rædergård Entreprenør har vært leverandør av bygg og anleggstjenester på samtlige utbyggingsprosjekter på Ottersbo siden 2015

Type arbeid:

Anlegg

Byggherre:

Veidekke Infrastruktur

Kontraktsum:

-

Byggeperiode

Mai 2023 - Mars 2023

Prosjektstatus

02.05.2023
%
04.03.2024