Indre Fosen Gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjon

Rædergård Entreprenør er tildelt jobben med å bygge ny gjenvinningsstasjon for
Fosen Renovasjon IKS på Sagdammen, i Indre Fosen. Prosjektet er et resultat av en rekke nye
lovkrav i bransjen.. Det nye anlegget skal erstatte to av de eksisterende anleggene i Indre Fosen.

Behovet kommer av utviklingen innenfor bransjen og nye pålagte oppgaver og krav for renovasjonsselskapet.
Dette gjelder både i form av sorteringskrav, håndtering av avfallet og HMS-tiltak for ansatte.

Entrepriseform: Totalentreprise
Totalt areal Bygg: 3 500 kvm
Totalt opparbeidet areal: 20 000 kvm

Byggetid: 12 mnd.

Type arbeid:

Yrkesbygg / Anlegg

Byggherre:

Fosen Renovasjon

Kontraktsum:

74 MNOK

Byggeperiode

Feb 2024 - Feb 2025

Prosjektstatus

01.02.2024
%
03.02.2025