Kampflybase Ørland – Kontorbygg

Kontor og administrasjonsbygg

For Forsvarsbygg bygger vi nytt kontorbygg på Ørland Kampflybase.
Som en del av etableringen av Ørland som hovedbase for F-35 trenger Forsvaret mer kontorkapasitet innenfor perimeteret.
Ved ferdigstillelse av dette prosjektet møter Forsvaret det økte administrative og merkantile behovet på basen.

Bygget føres opp med prefabrikkerte elementer fra vår elementfabrikk på Brekstad.

Entrepriseform: Totalentreprise
Totalt areal: 1 200 kvm
Byggetid: 14 mnd.

Type arbeid:

Yrkesbygg

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktsum:

28 MNOK

Byggeperiode

Juni 2022 - August 2023

Prosjektstatus

01.06.2022
%
15.08.2023