AFRY – Nutrimar

Bygningsmessige arbeider - Ny inndamper

For AFRY utfører vi bygningsmessige arbeider i forbindelse med montering av ny inndamper hos
Nutrimar på Nordskaget på Frøya. Byggearbeidene består av å tilpasse og bygge på eksisterende
konstruksjon for å huse ny inndamper og tilhørende prosessutstyr. Dette innebærer riving/pigging av
eksisterende betonggulv og etablering av ny fundamentering for inndamper, etablering av konstruksjon på
eksisterende tak, riving og reetablering av tak og tilpasning av eksisterende konstruksjon med hensyn til
ventilasjon, elektro og komplettering.

Type arbeid:

Industri

Byggherre:

AFRY Nutrimar

Kontraktsum:

6 MNOK

Byggeperiode

Mars 24 - Des 24

Prosjektstatus

15.03.2024
%
06.12.2024