Nabeita Renseanlegg

Renseanlegg

Frøya kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg for å håndtere et samlet utslipp fra øst og sør på Frøya.
Prosjektet omhandler grunnarbeid, bygg, ventilasjonssystem og luktreduksjon, byggelektro, opparbeidelse av tomt, samt utomhus VA

Kontraktstype: Totalentreprise
Totalt areal: 972 kvm
Byggetid: 12 mnd.

Type arbeid:

Yrkesbygg / Anlegg

Byggherre:

Frøya Kommune

Kontraktsum:

37,5 MNOK

Byggeperiode

Januar 2023 - Juni 2024

Prosjektstatus

01.01.2023
%
03.06.2024