Levanger Brannstasjon

Brannstasjon

For Levanger kommune bygger vi ny brannstasjon lokalisert på Moan.

Prosjektet er ett resultat av at dagens brannstasjon ikke tilfredsstiller nye krav til HMS samt at virksomhet for brann ønsker en samlokalisering av sine lager og lokaler. Nye Levanger brannstasjon bygges sør for Levanger sentrum.

Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
Totalt areal: 3000 kvm
Byggetid: 12 mnd.

Type arbeid:

Yrkesbygg

Byggherre:

Levanger Kommune

Kontraktsum:

125 MNOK

Byggeperiode

Mai 2022 - Februar 24

Prosjektstatus

01.05.2022
%
29.02.2024